Skip to main content

Słyszeliście już o projekcie Norymberga 2.0? Tak? To świetnie się składa, ponieważ poproszono nas o wykonanie ulotki do tego ogromnego przedsięwzięcia.

Czym jest projekt Norymberga 2.0?

Skąd nazwa przedsięwzięcia?
Projekt Norymberga 2.0 nawiązuje swoją nazwą do Procesów Norymberskich – sądowych postępowań karnych przeciwko zbrodniarzom III Rzeszy. W stan oskarżenia zostało postawionych 185 osób – lekarzy, prawników, członków SS i policji, przemysłowców, przywódców wojskowych, ministrów i innych przedstawicieli rządowych. Winowajcy zostali doprowadzeni przed sąd, skazani, a głównych odpowiedzialnych powieszono.

Kim są pomysłodawcy?
Projekt Norymberga 2.0 zrzesza ekspertów z wielu dziedzin m. in. historyków, prawników, karnistów, archiwistów, publicystów, aby profesjonalnie i rzetelnie zebrać, uporządkować i usystematyzować zgromadzony materiał, a następnie wykorzystać go w dalszych czynnościach procesowych oraz publicystycznych, między innymi poprzez wydawanie Dzienników Norymberskich. Reagujemy na bezprawne działania.


Pod przykrywką walki z pandemią, działania rządu, wszystkich służb oraz decyzje pojedynczych osób doprowadziły do wielu krzywd i dramatów ludzkich. Bezprawne zamykanie działalności gospodarczych, nakładanie kwarantanny, blokowanie prawidłowego funkcjonowania instytucji, także państwowych, w tym systemu opieki zdrowotnej, doprowadziło do ponad 200 tysięcy nadmiernych zgonów i niezliczonych w żadnych statystykach tragedii.

Cele projektu Norymberga 2.0

Ewidencja zeznań dowodów
Gromadzenie obszernego materiału dowodowego, począwszy od zeznań świadków wykroczeń, nadużyć i przekroczeń uprawnień, po dowody zbrodni.

Bezpieczeństwo danych
Tworzenie wysoce wyspecjalizowanego wewnętrznego systemu do bezpiecznego przechowywania materiałów oraz organizacji pracy naszych ekspertów.

Analiza i systematyzacja
Porównywanie wszystkich zgłoszonych zdarzeń i systematyzacja zebranych informacji które posłużą w czynnościach procesowych oraz publicystycznych.

Zarzuty i oskarżenia
Sformułowanie zarzutów, postawienie w stan oskarżenia i doprowadzenie do poniesienia odpowiedzialności przez osoby, które dokonały wykroczeń, przestępstw i zbrodni.

Byłeś świadkiem wykroczenia, przestępstwa, przekroczenia uprawnień, a może nawet zbrodni?

Posiadasz w tej sprawie ważne informacje?
Chcesz opowiedzieć nam swoją historię?
Koniecznie o tym napisz!
kontakt@norymberga2.pl lub skorzystaj z formularza na stronie internetowej
www.norymberga2.pl

Leave a Reply