Skip to main content

Fundacja Polskie Veto powstała, aby poprzez zorganizowane działanie, skutecznie reagować na bezprawne ograniczanie swobód obywatelskich pod fałszywymi pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa.

O fundacji Polskie Veto

Działalność Polskiego Veta dąży do zrzeszenia uświadomionej w tej kwestii społeczności oraz wspierania wszystkich organizacji mających podobne założenia, aby jak najszybciej powrócić do respektowania praw każdego człowieka w Polsce. Fundacja skupia się na udzielaniu pomocy poszkodowanym, rozliczeniu krzywd i propagowaniu poszanowania wolności indywidualnej, godności, prywatności, swobody przedsiębiorczości i wszelkich form aktywności ludzkiej.

Fundacja Polskie Veto

Fundacja Polskie VETO zaistniała na początku 2021 roku, zapoczątkowana przez akcję o nazwie #OtwieraMY. Jej celem było wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności w czasie absurdalnych obostrzeń pandemicznych. Inicjatywa #OtwieraMY została zainicjowana przez Góralskie VETO, na czele z Sebastianem Pitoniem. Dzięki tej akcji, głównie w branży gastronomicznej, firmy mogły normalnie funkcjonować, mimo nielegalnych zakazów. Dzięki naszej pomocy i współpracy z prawnikami Kongresu Polskiego Biznesu, odnieśliśmy sukces w ponad 300 sprawach przeciwko służbom sanepidu, osiągając wynik 0 – sprawy dotyczyły nieprawidłowo nałożonych kar i bezprawnych kontroli.

Wsparcie i cele

Nasza fundacja dąży do jednoczenia społeczności świadomych tego problemu oraz wspierania organizacji o podobnych celach, aby jak najszybciej przywrócić szacunek dla praw każdego człowieka w Polsce. Skoncentrowani jesteśmy na udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym, rozliczaniu krzywd oraz promowaniu szacunku dla indywidualnej wolności, godności, prywatności, swobody przedsiębiorczości i wszelkich form ludzkiej aktywności.

We wrześniu 2021 roku Fundacja otrzymała propozycję objęcia koordynacji nad nowo powstającym projektem Norymberga 2.0, gdzie Fundacja Polskie VETO pełni rolę logistycznego i organizacyjnego podmiotu. Fundacja Polskie VETO powstała w celu skutecznego reagowania na nieprawne ograniczanie swobód obywatelskich, które jest motywowane fałszywymi pretekstami zapewnienia bezpieczeństwa.

Zrzutka na działalność Fundacji Polskie Veto

www.polskieveto.pl

Polskie VETO – YouTube
Norymberga 2.0 – BanBye


TO JAK?

Potrzebujesz nowej strony internetowej?

Leave a Reply