Skip to main content

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei zostało utworzone w celu przeciwstawiania się przejawom nacisku i ograniczania wolności. W wyborach dotyczących zdrowia indywidualnego, a także w celu zapewnienia równego i właściwego dostępu do opieki medycznej.

O Stowarzyszeniu Medycy Nadziei

Stowarzyszenie zostało założone przez grupę pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, lekarzy oraz terapeutów zajęciowych. Zaproszeni są wszystkie osoby związane z ochroną zdrowia, w tym m.in. psychologowie, farmaceuci, terapeuci, opiekunowie, personel pomocniczy, administracyjny oraz studenci zawodów medycznych.

Przykładowy wpis Medyków Nadziei

Znaną brytyjska stacja telewizyjna była współuczestnikiem kampanii strachu, która miała na celu utrzymanie Wielkiej Brytanii w stanie zamknięcia. Walka z wirusem była traktowana przez brytyjską stację telewizyjną jak wojna. Niestety, te haniebne działania były od samego początku ukierunkowane na tych, którzy mieli odmienne zdanie.

Nauka nie była tutaj priorytetem, lecz polityka. To było oczywiste, gdy rząd zaczął mówić o podążaniu za nauką, jakby była ona niezmiennym elementem prawdy objawionej. Nikt, kto ma jakiekolwiek pojęcie o nauce, nie mógłby tak mówić, chyba że prowadził celową kampanię dezinformacyjną przeciwko ludziom. Już same absurdy i bezsensowne ograniczenia życia codziennego powinny wskazywać na to, że ten program został stworzony w celu budzenia strachu.

Inny wpis ze strony stowarzyszenia

Z uwagi na niską skuteczność szczepionek w zapobieganiu infekcjom, narracja promocyjna została przekierowana na sprzedaż szczepionki. Wszyscy byliśmy świadkami billboardów reklamujących 95-procentową skuteczność i plakatów zachęcających do pełnego zaszczepienia się. Dla wielu osób szczepienie nie było kwestią wyboru. Wszystko w około niemalże krzyczało zszczep się, ponieważ nie pójdziesz do pracy, szkoły, a nawet do kina czy na kolację.

Jednak w tych przekazach często pomijano skuteczność w zapobieganiu ponownej infekcji i postępowi choroby u osób wcześniej zakażonych. Ostatnia metaanaliza przeprowadzona na dużą skalę (przez „The Lancet”) wykazała, że wcześniejsze zakażenie było dość skuteczne w zapobieganiu ponownemu zakażeniu oraz wystąpieniu objawowej lub ciężkiej choroby. Dane do analizy pochodziły z 56 badań przeprowadzonych w ponad 19 krajach.

Medycy Nadziei strona www

www.medycynadziei.pl


TO JAK?

Potrzebujesz nowej strony internetowej?

Leave a Reply