Grafika logo Pienińskiego Parku Narodowego
Read More
Aktualności

Logo Pienińskiego Parku

Logo Pienińskiego Parku Narodowego w zaprezentowanej wersji przedstawia motyw podkowy skierowanej swoimi zakończeniami ku górze. W podkowie znajduje się opis logo "Pieniński Park Narodowy". Środek odpowiednie zajmują - U podstawy rozszerza się ku dołowi koryto...

Read more