Skip to main content

Claim to krótkie hasło, które opisuje firmę. Jest ściśle powiązane z logotypem. W rzeczywistości nazwa i claim to spójna całość. Claim potrafi uzupełnić brak informacji o działalności firmy w nazwie. Wybierane jest raz na dłuższy okres. Musi charakteryzować się małą ilością słów i łatwością zapadania w pamięć. Równolegle musi być powiązane z istotą danej marki. Claim pozwala ukierunkować odbiorców na posiadaną misję firmy, umożliwia przedstawienie jej mocnych stron, a jednocześnie wskazuje na posiadanie konkurencyjnej pozycji na rynku. 

Różnice pomiędzy claim a hasłem reklamowym

Często przez osoby niedoświadczone claim jest mylony z hasłem reklamowym. Nie można zapominać, że  claim stanowi stały element ściśle powiązany z marką. Z kolei hasło reklamowe tworzone jest na potrzeby danego produktu lub usługi, które należy zareklamować. Claim umożliwia długoterminowe budowanie znaczenia marki w przeciwieństwie do haseł reklamowych, które mają przyciągnąć kolejnych klientów za pomocą wykonanej reklamy. Hasło reklamowe ma zwiększyć sprzedaż danego produktu. Te dwa komunikaty znajdują zastosowanie w reklamie, co ma działać wielopoziomowo na klienta. Claim budzi zaufanie wobec danej marki, a hasło reklamowe zachęca do konkretnego produktu, usługi z posiadanego asortymentu. 

Dobry claim – jak stworzyć?

Ogromny wysiłek intelektualny należy poświęcić na rzecz stworzenia claimu. Musi on pełnić funkcję informacyjną, a do tego całość ma mieć krótkie brzmienie i łatwo zapadać w pamięć. Zazwyczaj jest efektem burzy mózgu. Od czego należy rozpocząć tworzenie claimu?

W pierwszej kolejności należy wypisać wszystkie hasła, które nawiązują do działalności firmy i wyszukać jak największą do nich ilość synonimów i odmian. W rezultacie powstaje duży zbiór, który można modyfikować w ramach posiadanych potrzeb. W kolejnym etapie należy wypisać rzeczowniki, czasowniki i przysłówki, które nawiązują do prowadzonej działalności. 

Taki zestaw zazwyczaj jest wystarczający do stworzenia wielu kombinacji słów. Należy pamiętać, że claim musi być łatwy w mowie i czytaniu. Konieczne jest jego dobre brzmienie. O opinie można zapytać osoby postronne, które wyrażą szczerą opinie. 

Claim znanych marek

Claim znanych marek:

  • „Just do it” Nike
  • „Think different” Apple
  • „Open happines” Coca Cola
  • „The Power to do more” Dell 
  • „Citi never sleeps” Citi Bank 
  • „The choice of a new generation” Pepsi 
  • „The happiest place on earth” Disneyland 

Claim – o czym warto pamiętać?

Claim to nie powinno być hasło, które jest oklepane. Konieczne jest zachowanie unikalności i strojenie od elementów sarkastycznych. Nie może wywoływać negatywnych emocji, W dłuższej perspektywie może to działać na szkodę marki.

W claimie musi być od jednej do dwóch korzyści związanych z działalnością, jednak nie mogą one odbiegać od rzeczywistości. W krótkim haśle musi zmieścić się jasne przesłanie, a także sensowne informacje. 

Leave a Reply