Skip to main content

Muzeum Narodowe w Gdańsku jest jedną z najbardziej prestiżowych instytucji kulturalnych w Polsce. Dzięki bogatej historii i imponującej kolekcji sztuki i artefaktów historycznych, muzeum stało się kamieniem węgielnym polskiego dziedzictwa.

Nowa rama

W ostatnich latach muzeum zdecydowało się na zmiany i przeszło całkowitą metamorfozę wizualną. Starając się stworzyć tożsamość marki, która służyłaby jako elastyczna i dyskretna rama dla różnorodnych kolekcji. W tym artykule zagłębiamy się w historię muzeum, podkreślając jego znaczenie. Badając niezwykłe dzieło sztuki „Sąd Ostateczny”, arcydzieło Hansa Memlinga, można zgłębić się w prawdzie przekazywanej nam przez malarza.

Historia Muzeum Narodowego w Gdańsku

Początki Muzeum Narodowego w Gdańsku sięgają XIX wieku. Założone w 1872 roku muzeum początkowo nosiło nazwę „Muzeum Miasta Gdańska”. Powstało w oparciu o prywatną kolekcję Johanna Gottharda Friedricha Schütza, lokalnego miłośnika sztuki. Z czasem muzeum powiększyło swoje zbiory dzięki darowiznom i przejęciom, ewoluując w znaczącą instytucję kulturalną.

W 1945 roku, po II wojnie światowej, Gdańsk stał się częścią Polski. Zbiory muzeum powiększyły się o obiekty sztuki i artefakty z terenów włączonych do Polski po wojnie. Wydarzenie to wyznaczyło nową erę dla muzeum. W tym czasie umocniło jego status jako instytucji narodowej prowadząc do przemianowania na Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Dziś muzeum składa się z kilku oddziałów. Gmachu Głównego, Muzeum Domu Uphagena, Muzeum Bursztynu i Muzeum II Wojny Światowej, z których każdy mieści unikalne kolekcje, które oferują odwiedzającym kompleksową podróż przez polską historię i sztukę.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga

Jednym z najwybitniejszych i najbardziej urzekających dzieł w Muzeum Narodowym w Gdańsku jest tryptyk „Sąd Ostateczny” autorstwa znanego północnorenesansowego malarza Hansa Memlinga. Powstały pod koniec XV wieku tryptyk stanowi przełomowe dzieło sztuki, będące przykładem wyjątkowego talentu i mistrzowskiego opanowania medium przez Memlinga.

Tryptyk składa się z trzech paneli, z których centralny przedstawia imponującą postać Chrystusa jako sędziego świata. Po obu Jego stronach aniołowie dmą w trąby, ogłaszając koniec dni. Sprawiedliwi są przedstawieni po lewej stronie, prowadzeni do nieba przez anioły, podczas gdy po prawej potępieni są ciągnięci do piekła przez ohydne demony. Żywe kolory, misterne detale i emocjonalna ekspresja sprawiają, że „Sąd Ostateczny” jest inspirującym i skłaniającym do refleksji arcydziełem.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Twórcza transformacja

Chcąc dostosować się do zmieniającego się krajobrazu kulturowego i dotrzeć do szerszej publiczności, Muzeum Narodowe w Gdańsku rozpoczęło wizualną transformację. Instytucja dążyła do stworzenia tożsamości marki, która służyłaby jako wszechstronna platforma.

W tym celu powołano zespół kreatywny. W skład którego weszli Weronika Cyganik, Anna Małecka, Anna Holik, Adam Chyliński i Daniel Naborowski. Ich podejście polegało na stworzeniu dyskretnej tożsamości marki, pozwalającej dziełom sztuki i historycznym artefaktom zająć centralne miejsce. Opracowali logo i system identyfikacji, które emanowały prostotą i elegancją, zapewniając płynne ramy dla szerokiej gamy kolekcji muzeum. ( TOFU Studio )

Muzeum Narodowe w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wrażenia sensoryczne

Oprócz aspektów wizualnych, zespół włączył ruch i muzykę do doświadczenia muzeum. Basia Kowal stworzyła hipnotyzującą ruchomą grafikę, która dodała dynamiczny element do statycznych eksponatów, tchnąc nowe życie w dzieła sztuki. Wybór Symfonii nr 40 g-moll, K. 550 (1788) Wolfganga Amadeusza Mozarta jako muzyki towarzyszącej jeszcze bardziej podniósł wrażenia sensoryczne, tworząc atmosferę kulturowego wzbogacenia i emocjonalnego rezonansu.

Muzeum Narodowe w Gdańsku, ze swoją bogatą historią i imponującymi zbiorami, pozostaje latarnią polskiej kultury i dziedzictwa. Poprzez swoją wizualną transformację muzeum z powodzeniem dostosowało się do współczesnego krajobrazu artystycznego. Zapewniając jego ciągłą aktualność i atrakcyjność zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych gości. Tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga jest świadectwem ponadczasowego uroku sztuki, wciągając zwiedzających w porywającą narrację Sądu Ostatecznego. Otwierając ten nowy rozdział, muzeum czyni to z odnowionym poczuciem celu i nieugiętym zaangażowaniem w ochronę i promocję polskich skarbów artystycznych i historycznych dla przyszłych pokoleń.


Potrzebujesz nowej Identyfikacji Wizualnej?

Skontaktuj się ze mną!

Leave a Reply

© 2024 Agencja Brandingowa LOGARYTM™ Sp. z o.o.