Skip to main content

Od dłuższego czasu pracujemy nad Smart Aplikacjami dla gmin i miast. W tym czasie stworzyliśmy prezentację opisującą wykorzystanie nowych technologii może znacząco poprawić jakość życia w naszych małych ojczyznach. Samorządy, organizacje pozarządowe, a także zwykli obywatele mogą dzięki naszej licencji SaaS wdrożyć Smart Aplikacje.

#samorzad #smartcity #smartaplikacje #ivoting #tworzenieprezentacji


Problem

Problem rozproszenia lokalnych e-usług
86% użytkowników Internetu chciałoby obsługiwać wszystkie lokalne e-usługi z jednej samorządowej aplikacji. Eksperci są zgodni, że obecna strategia wdrażania inteligentnych usług w polskich samorządach doprowadzi do problemu rozproszenia i niskiej używalności.

Brak jednego uniwersalnego interfejsu
Samorządy wdrażają aplikacje i smart narzędzia na różnych stronach www, korzystając z wielu dostawców usług, wielu systemów rozliczeń i wielu różnych technologii.

Martwe i nieużywane usługi
Podstawowym problemem z dostępnością lokalnych e-usług jest ich używalność. Na wskaźnik ten negatywnie wpływa konieczność ich szukania w Internecie, mnogość rozwiązań informatycznych i brak spójnej polityki promocji oraz strategii mierzenia efektów wdrożeń, co powoduje znikomą używalność inteligentnych narzędzi i e-usług, a co za tym idzie podważa zasadność prawidłowego wydatkowania środków publicznych.

Rozwiązaniem jest „lokalna smart aplikacja”

W jednym miejscu:

– autoryzowany profil mieszkańca (tożsamość cyfrowa – CyberlD)
– interfejs obsługujący wiele istniejących i przyszłych e-usług
– API dla zewnętrznych aplikacji i narzędzi
– możliwość modułowej rozbudowy o nowe funkcjonalności
– stałe narzędzie do prowadzenia promocji smart usług

Tworzenie prezentacji dla lokalnej smart aplikacji
Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji

Grafiki

Wszystkie grafiki w stworzonej prezentacji zostały wykonane odręcznie, dzięki czemu odbiór wizualny jest przyjemniejszy i łatwiejszy dla czytelnika.

Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji
Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji
Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji
Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji
Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji
usługa tworzenia prezentacji Smart Aplikacji

Miasto dala każdego w Smart Aplikacji

– mapa barier dla niepełnosprawnych (budowana przez społeczność)
– wyznacz trasę z pominięciem przeszkód (niepełnosprawni)
– interfejs aplikacji dla niedowidzących
– chatboty dla niewidzących
– metadane dla poprawy infrastruktury
– system powiadomienia – „Bransoletki Życia” (osoby starsze i schorowane)
– help desk dla wykluczonych cyfrowo (infolinia dla użytkowników aplikacji)

Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji

Miasto dala każdego w Smart Aplikacji

Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji
Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji
Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji
Kolejna strona stworzonej prezentacji dla smart aplikacji
Tworzenie prezentacji dla smart aplikacji

Tworzenie prezentacji. Potrzebujesz takiego rodzaju usługi?

Pamiętaj! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojego biznesu skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo
(tel. 606 170 256 / biuro@logarytm.com.pl)

Leave a Reply